COVID-19, a przyjęcie pacjenta na terapię

Uzależnienie od alkoholu - charakterystyka i jego wpływ na relacje rodzinne

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, której podstawowym objawem jest ciągła potrzeba picia. Początkowo trudno ją rozpoznać, jednak z biegiem czasu pojawia się wiele sygnałów, że nałóg dotknął bliską naszemu sercu osobę czy nawet nas samych. Do objawów należą: głód alkoholowy, skupienie wszystkich dziedzin życia wokół picia, zwiększenie tolerancji na alkohol, upośledzenie kontroli, a także zespół abstynencyjny – zbiór symptomów u osoby zaprzestającej picie np. zaburzenia rytmu serca, drżenie rąk, nadmierna potliwość czy też skoki ciśnienia tętniczego.

Alkohol a kontakty rodzinne

Należy jasno stwierdzić, że alkoholizm w rodzinie to choroba wszystkich jej członków, nazywanych często współuzależnionymi. Nałóg bliskiej osoby wiąże się z doświadczaniem przemocy psychicznej, związanej z narastającym strachem oraz zachwianym poczuciem bezpieczeństwa. W przypadku Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), które w dzieciństwie żyły w zniekształconym, alkoholowym obrazie rzeczywistości, nabyte przez nich doświadczenia z przeszłości mogą wpływać na ich postrzeganie schematów poznawczych.

Istnieje kilka etapów przebiegu choroby wśród rodzin dotkniętych uzależnieniem. Pierwszym z nich jest zaprzeczenie, w którym bliscy zauważają coraz częstsze spożywanie alkoholu przez członka rodziny, ale jego zachowanie jest na tym etapie jeszcze usprawiedliwiane. Następnym krokiem jest ukrywanie problemu – publiczny obraz życia rodzinnego pozostaje niezmieniony. Wraz z rozwojem choroby, życie całej rodziny koncentruje się na osobie uzależnionej. Rozpoczynają się próby kontrolowania jej, ale z reguły są one nieudane. Wówczas nastrój rodziny zależny jest od stanu osoby uzależnionej. Dostosowanie – etap, w którym rodzina traci już nadzieję na poprawę zachowania alkoholika, przejmując jego obowiązki domowe. W ostatnim etapie zostaje postawione ultimatum: albo rodzina, albo alkohol, a w tym nieodwracalne rozstanie z bliskimi. Często dochodzi tutaj do rozpadu wielu rodzin.

Jedynym ratunkiem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu zapewniają profesjonalne wsparcie, a także specjalistyczne konsultacje terapeutyczne.

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu?

Większość uzależnionych bagatelizuje swój problem, twierdząc, że są w stanie samodzielnie zaprzestać picia w dowolnym momencie. Ponadto wiele z nich boi się przyznać do nałogu ze względu na możliwość utraty dobrej reputacji zarówno wśród członków rodziny, jak i osób ze środowiska zawodowego. Leczenie uzależnienia wymaga dokładnej analizy objawów. Do stwierdzenia choroby alkoholowej wymagany jest lekarz – jej diagnozowaniem zajmuje się psychiatra. Pomagają w tym również psychologowie, a także specjaliści psychoterapii uzależnień.

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień od alkoholu zapewniają profesjonalną pomoc, zatrudniając wykwalifikowaną kadrę: doświadczonych oraz oddanych lekarzy, a także psychologów i pedagogów. Podstawową metodą leczenia jest terapia dla uzależnionych od alkoholu w formie spotkań indywidualnych oraz w wersji grupowej. Istotny jest również udział osoby uzależnionej w zajęciach warsztatowych. Ponadto coraz większym zainteresowaniem cieszą się poranne ćwiczenia medytacji, które również znajdują się w naszej ofercie. Należy pamiętać, że nawet sukcesywnie zakończona terapia nie oznacza końca walki z tym uzależnieniem, stanowi ona dopiero dobry początek drogi życia w trzeźwości.
Ośrodek Uzależnień