Całodobowa terapia uzależnień

Prowadzimy terapię uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, internetu i telefonu.

Uwzględniamy specyfikę leczenia kobiet.


PROGRAM TERAPIIPLAN DNIA


Metody pracy stosowane w ośrodku

Grupy psychoedukacyjne

Aktywne metody pracy grupowej ukierunkowane na poprawę komunikacji, na wzrost zaufania i otwartości, na urealnienie i wzmocnienie adekwatnego obrazu ”ja„, na zwiększenie umiejętności komunikowania i realizacji potrzeb.

Grupy edukacyjne

Dostarczenie wiedzy dotyczącej uzależnienia, psychologicznych mechanizmów uzależnienia i nawrotów choroby oraz zdobycia wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z objawami uzależnienia, kryzysami i nawrotami.

Zajęcia warsztatowe

Skoncentrowane na pracy psychologicznej dotyczącej różnych obszarów funkcjonowania człowieka, które mogą być mu przydatne w radzeniu sobie w trzeźwym życiu między innymi:

 • zdobycie umiejętności radzenia sobie ze złością
 • nauka asertywnych zachowań abstynenckich
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • nauka konstruktywnego radzenia sobie ze stresem

Terapia indywidualna

Praca nad osobistymi problemami i deficytami pacjenta.

Ergoterapia

Nauczenie obowiązkowości, zdobycie umiejętności wyznaczania celów oraz określania strategii ich realizacji.

Zajęcia sportowe, kółka zainteresowań

Pobudzenie i wzmocnienie aktywności własnej pacjentów.

Sesje rodzinne

Usprawnienie funkcjonowania systemu rodzinnego.

Zajęcia edukacyjne dla rodzin pacjentów ośrodka

Dostarczenie wiedzy z zakresu uzależnienia i współuzależnienia.


Program terapii

Oferta stacjonarna dla osób dorosłych uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

 • Program dwutygodniowy
 • Program czterotygodniowy
 • Program sześciotygodniowy

W ofercie

 • Zajęcia terapeutyczne
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Sesje indywidualne
 • Zajęcia medytacji i jogi
 • Basen, siłownia i sauna
 • Wyżywienie całodobowe
 • Zakwaterowanie

Ośrodek obsługuje catering oraz firma sprzątająca, można posiadać sprzęt elektroniczny. Pracujemy 7 dni w tygodniu. Prowadzimy przyjęcia również w weekendy.


Plan dnia

Poniedziałek – Piątek

08:30 – 09:00 Śniadanie
10:00 – 10:45 Powitanie dnia, poranna medytacja
11:00 – 13:30 Wykłady terapeutyczne
14:00 – 14:30 Obiad
14:30 – 15:30 Indywidualne spotkania terapeutyczne/czas wolny (wtorek, czwartek, piątek)
14:30 – 16:15 Indywidualne spotkania terapeutyczne/czas wolny (poniedziałek, środa)
15:30 – 16:45 Zajęcia grupy zadaniowej (wtorek, czwartek, piątek)
16:30 – 18:15 Zajęcia grupy zadaniowej (poniedziałek, środa)
17:00 – 18:15 Joga/basen/siłownia (wtorek, czwartek)
17:00 – 18:15 Spotkanie z członkami grupy AA (piątek)
18:30 – 19:00 Kolacja
19:15 – 21:00 Film terapeutyczny (poniedziałek, środa)
19:15 – 21:00 Indywidualne spotkania terapeutyczne/czas wolny
21:00 – 22:30 Czas wolny
22:30 – 07:00 Cisza nocna

Sobota

08:30 – 09:00 Śniadanie
10:00 – 11:00 Powitanie dnia, poranna medytacja
11:30 – 12:30 Generalne porządki
12:45 – 13:45 Zajęcia warsztatowe
14:00 – 14:30 Obiad
15:00 – 16:30 Indywidualne spotkania terapeutyczne/czas wolny
16:30 – 18:15 Film terapeutyczny
18:30 – 19:00 Kolacja
19:15 – 21:00 Indywidualne spotkania terapeutyczne/czas wolny
21:00 – 22:30 Czas wolny
22:30 – 07:00 Cisza nocna

Niedziela

08:30 – 09:00 Śniadanie
10:00 – 11:00 Powitanie dnia, poranna medytacja
11:00 – 13:30 Odwiedziny rodzin/Konsultacje rodzin/Indywidualne spotkania terapeutyczne/Czas wolny
14:00 – 14:30 Obiad
15:00 – 16:45 Odwiedziny rodzin/Konsultacje rodzin/Czas wolny/Zajęcia warsztatowe
17:00 – 18:15 Zajęcia warsztatowe
18:30 – 19:00 Kolacja
19:15 – 20:15 Relaksacja
20:15 – 22:30 Czas wolny
22:30 – 07:00 Cisza nocna