Kadra

Mirosława Kupska

 • Absolwentka Pedagogiki i Psychologii Człowieka (studia I stopnia)
 • mgr Psychologii klinicznej i psychoterapii (studia jednolite magisterskie w tr.cer.)
 • Specjalista Psychoterapii Uzależnień (potw.35/PFST/20,8/SITU/20KBPn i certyfikowany przez Ministra Zdrowia)
 • Pedagog
 • Terapeuta Behawioralny w stopniu I,II,III
 • Dyplomowany Terapeuta Zajęciowy – Polska Rama Kwalifikacji Nr D/10001309/18
 • Terapeuta SI
 • Terapeuta Dialogu Motywującego
 • Arteterapeuta
 • Trener Umiejętności Społecznych (Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia)
 • Trener Neurofeedbacku EEG, QEEG w zastosowaniach klinicznych
 • Diagnosta zachowań i emocji (KOZE)
 • Diagnosta oceny rozw. psych. (KORP)
 • Mediator (Centrum Szkoleń Prawnych)

Szkolenia, konferencje, kursy:

 • Terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej
 • Skuteczne metody terapii uzależnień
 • Terapia osób uzależnionych z problemami seksualnymi
 • Sztuka Dobrego Życia – Jak być sobą w domu i w pracy
 • Trening zdrowego snu krok po kroku- jak zacząć dobrze sypiać
 • Charakterystyka funkcjonowania osoby współuzależnionej jak i form pomocy osobom współuzależnionym
 • Umiejętne radzenie sobie ze stresem

Swoje doświadczenie nabywała w Stowarzyszeniu MONAR, Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Gdańsku, Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie, Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Gdyni.
Doskonaliła swoje „szlify” w Fundacji Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji.


Anna Kołda

 • Specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Uzależnień, nr  SP/0369/2009)
 • Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, tytuł magistra terapii pedagogicznej
 • Z osobami uzależnionymi pracuje od kilkunastu lat
 • Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy w oddziale odwykowo-psychiatrycznym dla osób uzależnionych zarówno od narkotyków, jak od alkoholu, również ze współistniejącą chorobą psychiczną
 • Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej w trybie stacjonarnym oraz w warunkach ambulatoryjnych, w poradni leczenia uzależnień, w punktach konsultacyjnych
 • Wieloletnia praca terapeutyczna w zakresie terapii oraz profilaktyki uzależnień behawioralnych

Szkolenia, konferencje, kursy:

 • Udział w warsztatach z zakresu zastosowania dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi
 • Uczestniczka wielu konferencji naukowych z zakresu uzależnień oraz psychiatrii w Polsce oraz zagranicą – Oxford, Praga
 • Udział w wielu konferencjach oraz szkoleniach w zakresie diagnozy oraz terapii uzależnień behawioralnych
 • Szkolenie z zakresu wykorzystania terapii schematu w pracy z osobami uzależnionymi oraz wykorzystania psychodramy w terapii uzależnień
 • Udział w konferencji szkoleniowej oraz szkoleniu w zakresie zaburzeń afektywno dwubiegunowych oraz zaburzeń psychotycznych – diagnoza i terapia
 • Uczestniczka szkolenia z zakresu podstaw diagnozy i terapii osób po przebytej traumie psychicznej
 • Korzysta z form arteterapii – ukończony kurs rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej
 • Kurs pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach i wypadkach oraz podstaw opieki medycznej nad osobą chorą i niepełnosprawną

Waldemar Żmudziński

 • Instruktor psychoterapii uzależnień (psychoterapeuta uzależnień)
 • Absolwent Studium Psychoterapii Uzależnień VIS SALUTIS
 • Współpracownik Fundacji VIS SALUTIS
 • Zafascynowany teatrem z powodzeniem wykorzystuje techniki teatralne w pracy terapeutycznej.
 • Autor projektu „Terapeutyczna Strefa Teatru”
 • Trener TUS
 • Pracuje z młodzieżą jak i z dorosłymi

Szkolenia, konferencje, kursy:

 • Terapia Schematów w Uzależnieniach
 • Regulacja Emocji
 • Współczesne Metody Terapii Uzależnień
 • Mindfulness w Terapii Uzależnień